soorten engelen

Volgens oude teksten zijn er veel verschillende soorten engelen.
Hieronder vind je een overzicht.
Zelf heb ik weinig ervaring met al die verschillend soorten. Ik ben nog nooit in contact gekomen met een engel die zegt dat hij beter is of verder staat of belangrijker is. Ik denk dat dat een typisch aardse zienswijze is.
Ik merk wel een verschil op tussen engelen en aartsengelen. Als ik de energie van een aartsengel voel dan weet ik dat de boodschap heel erg belangrijk is.
Ik hou van de kabbalistische voorstelling van de engelen op de levensboom. De studie van de kabbalah brengt een dieper inzicht in de rol van de engelen.

VORSTEN

Engelprinsen(vorsten),
Aartsengelen, kunnen worden aangeroepen om zegeningen, veiligheid en bescherming,en ons te helpen meer helderheid te krijgen over de zin van het leven. tot deze onderafdeling behoort ook onze beschermengelen

MACHTEN

Machten, zien toe op het ritme van geboorte, dood en wedergeboorte. Ze zijn tevens de inspirators van het menselijk geweten en idealen.

KRACHTEN

Krachten, zijn luisteraars, die gehoor geven aan gebeden en verzoeken om genezing.
Heerschappijen, zijn de raadgevers en de adviseurs, helpers en leraren. Zij assisteren iedere beschermengel bij het toezicht op het welzijn van de mens.

OVERHEDEN

Overheden, Zijn beschermers van grote groepen en organisaties, volkeren en steden.

TRONEN

Tronen houden toezicht op de aarde, ze proberen rampspoeden te voorkomen of te temperen.

CHERUBIJNEN

Cherubijnen, Zijn lichtwerkers van al het licht en kleurenenergie van het universum.
Zij zijn onderhoudsmonteurs van de lichtbrug, tussen de lagere en hogere trillingsfrequenties. Omdat onze ziel en geest hogere frequenties hebben kunnen we door de lichtbrug buitenzintuiglijke of mystieke ervaringen hebben.
Engelen komen via deze brug naar ons toe om nauwer met ons in contact te komen.

SERAFIJNEN

De hoogste engelen
Het dichtst bij God en hemelse raadgevers.
Serafijnen, zijn de hoogst geëvolueerde engelen, die het juiste evenwicht tussen sterren en planeten in stand houden.